holdem poker game

Příklad 1: NLHE. Ve hře zbývají 3 hráči. Na riveru se nesázelo a žádný z hráčů není All-in. Při showdownu hráč A zahodí své karty lícem dolů vulkan bet 25 eur a dealer je dá do mucku. B vyloží své karty, má trips. C zahodí své karty lícem dolů. B může požádat o otočení karet hráče C protože vyložil své karty, ale požadavek je na posouzení turnajového ředitele. B nemá nespochybnitelné právo vidět karty hráče C, protože se na riveru nesázelo a B tak nezaplatil za otočení karet soupeře. Ani A ani C nemohou požádat o otočen karet soupeře protože nyvyložili své karty ani si je neponechali. Ivan Lounek se netají přáním dostat svou hru i za hranice České republiky. „V případě úspěchu na českém trhu je pro nás velmi jednoduché SCRACKER adaptovat do jiných jazyků. Zkušební variantu anglické verze již máme připravenou a plánujeme ji nabídnout jako rozšíření i českým zákazníkům,“ dodává.